top of page

Teslimat Ve İade

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

 3. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

 4. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

 5. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

 

Paketleme, kargo ve teslim masrafları TÜKETİCİ tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti -TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, TÜKETİCİ'nin satın alma esnasında belirttiği adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında TÜKETİCİ'nin adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, TÜKETİCİ'nin ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

TÜKETİCİ , SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

 2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

 3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Cayma hakkınız kapsamında öngörülen taşıyıcı sipariş edilen ürünün tarafınıza teslim edildiği kargo firmasıdır.

Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz;

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

 8. Belirli bir tarihte, saatte veya dönemde yapılacak olan etkinlik, eğitim, organizasyon,  kişisel gelişim, eğlence, rehberlik, koçluk, test uygulamaları, danışmanlık gibi hususlara ilişkin sözleşmeler. 

 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİ'ye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler 

 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ'nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler..

Ek Bilgiler;

 1. Etkinlikler

Etkinliklerimiz firmamız tarafından sınırlı sayıda gerçekleştirilmektedir. Tarafımızca organize edilen etkinlikler kontenjana göre gerçekleştirilip kaydını kesinleştiren katılımcının iptal ve iade durumu bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte Mavi Ladin Eğitim olarak herhangi bir sebepten dolayı kaydını kesinleştirip gelemeyen katılımcının hakkını saklı tutmaktayız. Etkinlik saatinden en geç 48 saat önce tarafımıza katılamayacağını bildiren katılımcının hakkı açığa alınmaktadır. Daha sonraki herhangi bir etkinlikte, önceki ödemiş olduğu miktar kadar hakkı saklı tutulmaktadır. Katılımcı bu hakkı 1 yıl içinde istediği herhangi bir etkinlikte kullanabilmektedir. Olağanüstü durumlarda (yangın, sel, doğal afetler, güvenlik tedbirleri, kanunla kesinleşmiş olağanüstü durumlar gibi) etkinlik tarihi ileri bir tarihe ertelenmektedir. Bu hallerde iade işlemi uygulanmamaktadır. Haklar yeni tarihteki organizasyona otomatik olarak aktarılmaktadır.

 1. Sertifika

Sertifika ücreti ayca bildirilmeyen online etkinliklerin tamamında dijital sertifikalar ücretsizdir.

Dijital sertifikanız etkinlik bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde, etkinliğe katılmak için doldurduğunuz formda belirttiğiniz mail adresinize, mail ortamında gönderilmektedir.

Dijital sertifikanız etkinliğe katılmak için doldurduğunuz formda belirttiğiniz “Ad ve Soyad” bilginize göre hazırlanmaktadır. O nedenle sertifika üzerinde yazılı isimden formu dolduran katılımcı sorumludur.

Basılı olarak almak istediğiniz sertifikalar basım ve gönderim maliyetlerini ödedikten sonra formda doldurduğunuz adrese en geç 15 gün içinde kargo firmasına teslim edilmektedir.

Kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerde Mavi Ladin Eğitim sorumlu değildir. (Pandemi ve olağanüstü durumlardan dolayı bazı gecikmeler olabilmektedir.) 

Basılı sertifikanın gönderileceği adresi yanlış girmeniz durumda veya sertifikanın üzerine yazılacak ismi yanlış bildirmeniz durumunda; yeniden basım ücreti ve/veya kargo ücreti müşteri tarafından karşılanmaktadır. Kargonuz adreste bulunamama veya şubeden teslim alınmamadan dolayı geri iade edilmesi durumunda bir defaya mahsus olmak şartıyla sertifika kargonuz müşteri ödemeli olarak tekrar gönderilmektedir.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

 

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

ADI/UNVANI: MAVİ LADİN EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAT MERKEZİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ADRES: YENİŞEHİR MAH. KARDEŞLER CD. /4 NO:2/4/1 MERKEZ SİVAS
EPOSTA: maviladinegitim@gmail.com
TEL: 05394888716
 

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

 

ÖDEME VE TESLİMAT

Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, Ziraat Bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

bottom of page